ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองโอ่ง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาตาก้าว จากไร่นายประทีป เหลือทรัพย์ ถึงลำห้วยตาแดง งานพัสดุ 21
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาตาก้าว จากไร่นายประทีป เหลือทรัพย์ ถึงลำห้วยตาแดง งานพัสดุ 23
3 ประการศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ , ๗ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากบริเวณถนนลาดยางสาย ๓๔๖๑ ถึงบริเวณสะพาน ข้ามคลองตลิ่งชัน งานพัสดุ 47
4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ , ๗ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากบริเวณถนนลาดยางสาย ๓๔๖๑ ถึงบริเวณสะพาน ข้ามคลองตลิ่งชัน งานพัสดุ 44
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 งานพัสดุ 60
6 ประกาศโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ , ๙ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากถนนลาดยางสายบ้านโคกสำโรง - บ้านหนองกระทิง (สพ. ๓๒๘๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานพัสดุ 43
7 โครงการปรับปรุงสนาม ฟุตซอลหญ้าเทียม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโอ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี งานพัสดุ 1519
8 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลหญ้าเทียม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งานพัสดุ 839
9 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโอ่ง - บ้านตลิ่งชัน ตำบลหนองโอ่ง จากสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗ ถึงกระดานป้าย (เขตติดต่อศาลาขาว) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยก งานพัสดุ 820
10 ประกาศจ้างเหมาโครงการส่งเสริมระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ งานพัสดุ 107
11 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ งานพัสดุ 907
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ , ๓ บ้านหนองแหน , บ้านหนองกระทิง ตำบลหนองโอ่ง จำนวน ๒ ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งานพัสดุ 133
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเรียบคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง ถึงบริเวณที่นานางสาวลำเทียน ศรีคูบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโอ่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล งานพัสดุ 100
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ , ๓ บ้านหนองแหน , บ้านหนองกระทิง ตำบลหนองโอ่ง จำนวน ๒ ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ งานพัสดุ 50
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2566 งานพัสดุ 48
16 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโอ่ง งานพัสดุ 222
17 จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ. ๓๒๘๗ สายบ้านโคกสำโรง - บ้านหนองกระทิง หมู่ที่ ๖ , ๙ ตำบลหนองโอ่ง จำนวน ๒ ช่วง โดยมีผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๕,๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จัง งานพัสดุ 186
18 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ , ๑๒ จากถนนลาดยางบ้านคอกวัว - บ้านรางพยอม ถึงบริเวณถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๒ ตำบลหนองโอ่ง งานพัสดุ 176
19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ , ๑๒ จากถนนลาดยางบ้านคอกวัว - บ้านรางพยอม ถึงบริเวณถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๒ ตำบลหนองโอ่ง งานพัสดุ 252
20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ , ๑๒ จากถนนลาดยางบ้านคอกวัว - บ้านรางพยอม ถึงบริเวณถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๒ ตำบลหนองโอ่ง งานพัสดุ 129
21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ , ๑๒ จากถนนลาดยางบ้านคอกวัว - บ้านรางพยอม ถึงบริเวณถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๒ ตำบลหนองโอ่ง งานพัสดุ 137
22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนลาดยาง (๓๓๓) อู่ทอง - ด่านช้าง ถึงถนนลาดยางบ้านไผ่แอก หมู่ที่ ๖ , ๑ ตำบลหนองโอ่ง จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือม งานพัสดุ 97
23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนลาดยาง (๓๓๓) อู่ทอง - ด่านช้าง ถึงถนนลาดยางบ้านไผ่แอก หมู่ที่ ๖ , ๑ ตำบลหนองโอ่ง จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือม งานพัสดุ 146
24 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ งานพัสดุ 140
25 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ , ๑๒ บ้านห้วยหิน - บ้านเขาตาก้าว ตำบลหนองโอ่ง งานพัสดุ 146
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ , ๑๒ บ้านห้วยหิน - บ้านเขาตาก้าว ตำบลหนองโอ่ง งานพัสดุ 136
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ , ๑๒ บ้านห้วยหิน - บ้านเขาตาก้าว ตำบลหนองโอ่ง งานพัสดุ 115
28 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ. ๓๒๘๗ สายบ้านโคกสำโรง - บ้านหนองกระทิง หมู่ที่ ๖ , ๙ ตำบลหนองโอ่ง จำนวน ๒ ช่วง โดยมีผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๕,๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งานพัสดุ 108
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง งานพัสดุ 121
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโอ่ง บริเวณข้างสนามฟุตบอลสนามใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโอ่ง งานพัสดุ 125

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


  


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้48
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้242
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้479
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2820
mod_vvisit_counterเดือนนี้9111
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12228
mod_vvisit_counterทั้งหมด284502

We have: 4 guests online
IP: 44.223.39.67
วันนี้: พ.ค. 21, 2024

QR Code
อบต.หนองโอ่ง


ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3556-4187